Přejít k obsahu

Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni pořádá

25. - 26. 10. 2023

11. ročník mezinárodní studentské vědecké konference

Průmyslové inženýrství 2023

  Cíle konference:

  • prezentace výsledků vědeckých a odborných činností účastníků konference,
  • setkání a diskuze akademických pracovníků, doktorandů a studentů magisterského a bakalářského studia,
  • navázání kontaktů v oblasti výzkumu a publikačních aktivit.

  Místo konání:

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

  Jednací jazyky konference:

  český, slovenský a anglický jazyk

  Pozvánku na konferenci můžete stáhnout zde v pdf formátu.

  Podrobný program konference bude k dispozici před konáním konference.